Prace ogrodnicze

Powodzie, zalania oraz pożary szkodzą nie tylko pomieszczeniom w domu, ale także mogą źle wpłynąć na stan ogrodu oraz podwórka. Bierzemy to pod uwagę, dlatego oprócz kompleksowych działań porządkowych wewnątrz budynku, oferujemy również prace ogrodnicze za zewnątrz. Naszym celem jest wówczas doprowadzenie ogrodu do jego wcześniejszego stanu. Ponadto zajmujemy się również porządkowaniem zaniedbanych i zapuszczonych działek.

Oferta firmy KRAKOWSKI obejmuje takie prace ogrodnicze, jak np. karczowanie krzaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu, bezpieczna wycinka drzew czy też plantowanie terenu, polegające na wyrównaniu powierzchni pod potencjalne dalsze prace. Oprócz tego możemy także ułożyć trawę z rolki lub zasiać nową – zarówno na terenie całego ogrodu, jak i jego fragmencie. Podejmiemy się także rozbiórki altanek lub szop oraz wywiezienia wszelkich pozostałości powstałych wskutek naszych prac, np. gruzu, wyciętych gałęzi czy też krzaków. Gwarantujemy najwyższą jakość usług. Zapraszamy do kontaktu!